hürriyet

UŞAK MEDRESELERİNDEN ANTEPLİ MEDRESESİNDEN İCAZETLİ Darendeli Hacı Mahmud kuddise sırruhu’l-azîz Efendi

Read Article →
  Darendeli Hacı Mahmud kuddise sırruhu’l-azîz Efendi Sofuzâde lakabı ile tanınan Mehmet Ağa’nın,  1241 hicri yılında, milâdi takvimler ...
Gönderen : ömer aşçı
0 Comments