hürriyet

Popular Posts

2.ABDÜLHAMİDİN AKRABALARIM DİYE HİTAP ETTİĞİ KARAKEÇİLİ YÖRÜKLERİNDEN KURULMUŞ ERTUĞRUL SÜVARİ ALAYI

Read Article →
Osmanlı, Türk olduğunu bilmezdi gibi abuk sabuk şehir efsaneleri vardır. Padişahlar yatak odalarının önünde hanedanın mensup olduğu Ka...
Gönderen : ömer aşçı
0 Comments

UŞAK'TA HORZUM YÖRÜKLERİNİN YERLEŞTİRİLDİĞİ KÖYLER;UŞAK-YAPAĞILAR KÖYÜ, SİVASLI-KETENLİK KÖYÜ SİVASLI-MERKEZ

Read Article →
HORZUM (HARİZM) Tanımı : Adı "Harizm'den gelen Türk" anlamında olan "Horzum" sözcüğü Harizm'den gelmektedir. ...
Gönderen : ömer aşçı
0 Comments

1883 Yılında Uşak Kadılığı yapan Osmanlı hukuk alimi ve devlet adamı Mecelle Şârihi Ali Haydar Efendi

Read Article →
        http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s28/topcuoglu.pdf       Son devir Osmanlı hukuk alimi ve devlet adamı. Gürcüzade ...
Gönderen : ömer aşçı
0 Comments

UŞAK MEDRESELERİNDEN ANTEPLİ MEDRESESİNDEN İCAZETLİ Darendeli Hacı Mahmud kuddise sırruhu’l-azîz Efendi

Read Article →
  Darendeli Hacı Mahmud kuddise sırruhu’l-azîz Efendi Sofuzâde lakabı ile tanınan Mehmet Ağa’nın,  1241 hicri yılında, milâdi takvimler ...
Gönderen : ömer aşçı
0 Comments