hürriyet

Cumhuriyet Döneminde Uşak’ta Matbaa, Gazete ve Dergilerin Tarihsel Gelişim Süreci


lCumhuriyet Döneminde Uşak’ta Matbaa, Gazete ve Dergilerin Tarihsel Gelişim Süreci
M. Murat ÖNTUĞ*
Hüseyin SARAÇ**
Özet
Şehir ve kazalarda yaşayan insanların toplumsal, kültürel, sosyal ve ekonomik özelliklerini detaylı biçimde öğrenmenin en iyi yolu o yörelerde çıkan gazete ve dergilerin okunmasıdır. Büyük çoğunluğu yerel matbaalarda basılan gazete ve dergiler o toplumda yaşayan insanların gerçek sesleridir. Bu gazete ve dergilerde yazılanlar sayesinde yöredeki her türlü etkinlik hakkında bilgi edinmek mümkün olduğu gibi yörenin sorunları, yerel yönetimlerin aldığı kararları farklı bakış açıları içinde görmek ve değerlendirmek mümkündür. Basın-yayın sektöründe matbaanın hızlı bir gelişim göstermesi yerel gazete ve dergilerin hem nicelik hem de nitelik olarak artmasına sebep olmuştur. Bu makalede Cumhuriyet döneminde Uşak merkezde faaliyet gösteren matbaalar ve matbaa alanındaki teknolojik gelişmeler ve yine bu matbaalarda basılan gazete ve dergilerin yayın hayatlarına başlamaları ve tarihsel gelişim süreçleri yıllar içerisinde değerlendirilecektir
http://arastirmax.com/bilimsel_yayin/u%C5%9Fak-%C3%BCniversitesi-sosyal-bilimler-dergisi/5/1/1-40_cumhuriyet-d%C3%B6neminde-u%C5%9Fak%E2%80%99ta-matbaa-gazete-dergilerin-tarihsel

Hiç yorum yok :